BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO - MEDIC CẦN THƠ

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN

BẠN CHƯA CÓ MÃ SỐ BỆNH NHÂN

Trong trang đặt lịch khám cho phép đăng ký với bệnh nhân đã có MSBN và bệnh nhân chưa có MSBN.

1.
Chọn hình thức đăng ký
Vui lòng chọn "Đăng ký khám bệnh với bệnh nhân mới" như hình sau:

2.
Nhập thông tin đăng ký
Sau khi chọn "Đăng ký khám bệnh với bệnh nhân mới" hệ thống sẽ hiển thị phần nhập các thông tin bệnh nhân như sau:
Bạn vui lòng nhập các thông tin bắt buộc(*) sau:
 • Họ tên
 • Ngày sinh
 • Số CMND/Hộ chiếu
 • Số điện thoại
 • Email
 • Tỉnh / Thành phố
 • Quận / Huyện
 • Phường / Xã
 • Địa chỉ
Sau khi nhập các thông tin đầy đủ bạn vui lòng chọn "Cập nhật & Tiếp tục" để chuyển đến form đăng ký khám bệnh.

3.
Chọn ngày khám bệnh và phòng khám.
Bệnh nhân chọn ngày và phòng khám như sau:

4.
Chọn slot giờ khám bệnh & cận lâm sàng dự kiến.
Sau khi chọn thông tin ngày khám và phòng khám hệ thống sẽ chuyển đến form chọn slot giờ khám bệnh như sau:

Lưu ý:
 • Slot giờ màu trắng: chưa có người đăng ký
 • Slot giờ màu xanh: slot giờ bạn đang chọn
 • Slot giờ màu đỏ: đã có người đăng ký
Chọn cận lâm sàng & lâm sàng dự kiến:
Sau khi đã chọn slot giờ và CLS bạn hãy kiểm tra lại thông tin đã đăng ký ở phía bên phải màn hình
Nếu muốn thay đỗi các thông tin vui lòng chọn "Quay lại".

5.
Xác nhận đăng ký.
Sau khu xác nhận hệ thống sẽ chuyển đến trang xác nhận đặt lịch khám như hình dưới:
Chọn Xác nhận đăng ký để xác nhận đặt lịch khám hoặc quay lại để hủy bỏ
Chọn xác nhận đăng ký để hoàn tất


BẠN ĐÃ CÓ MÃ SỐ BỆNH NHÂN

Trong trang đặt lịch khám cho phép đăng ký với bệnh nhân đã có MSBN và bệnh nhân chưa có MSBN.

1.
Chọn hình thức đăng ký
Vui lòng chọn "Đăng ký khám bệnh với bệnh nhân mới" như hình sau:

2.
Nhập thông tin đăng ký
Sau khi chọn "Đăng ký khám bệnh với bệnh nhân mới" hệ thống sẽ hiển thị phần nhập các thông tin, bạn check chọn vào "Bệnh nhân đã có MSBN" và nhập thông tin MSBN và số điện thoại hoặc CMND vào ô tương ứng sau đó click chọn Kiểm tra
Nếu thông tin chính xác, hệ thống sẽ hiển thị thông tin như hình bên dưới
Bạn vui lòng nhập các thông tin bắt buộc còn thiếu (*) sau:
 • Họ tên
 • Ngày sinh
 • Số CMND/Hộ chiếu
 • Số điện thoại
 • Email
 • Tỉnh / Thành phố
 • Quận / Huyện
 • Phường / Xã
 • Địa chỉ
Sau khi nhập các thông tin đầy đủ bạn vui lòng chọn "Cập nhật & Tiếp tục" để chuyển đến form đăng ký khám bệnh.

3.
Chọn ngày khám bệnh và phòng khám.
Bệnh nhân chọn ngày và phòng khám như sau:

4.
Chọn slot giờ khám bệnh & cận lâm sàng dự kiến.
Sau khi chọn thông tin ngày khám và phòng khám hệ thống sẽ chuyển đến form chọn slot giờ khám bệnh như sau:

Lưu ý:
 • Slot giờ màu trắng: chưa có người đăng ký
 • Slot giờ màu xanh: slot giờ bạn đang chọn
 • Slot giờ màu đỏ: đã có người đăng ký
Chọn cận lâm sàng & lâm sàng dự kiến:
Sau khi đã chọn slot giờ và CLS bạn hãy kiểm tra lại thông tin đã đăng ký ở phía bên phải màn hình
Nếu muốn thay đỗi các thông tin vui lòng chọn "Quay lại".

5.
Xác nhận đăng ký.
Sau khu xác nhận hệ thống sẽ chuyển đến trang xác nhận đặt lịch khám như hình dưới:
Chọn Xác nhận đăng ký để xác nhận đặt lịch khám hoặc quay lại để hủy bỏ